Партнерська програма БИОМЕДИС 

Партнерська програма

Загальні положення

Партнерська програма (ПП) - положення, на підставі якого проводиться розрахунок знижок та винагород партнерів та присвоєння кваліфікації.

Структура партнерської програми

Партнерська програма є східчастим планом знижок та винагород з системою додаткових бонусів.
Структуру плану можна зобразити у вигляді сходів, щаблі яких - кваліфікаційні рівні партнера. Чим вищий кваліфікаційний рівень, тим вищий рівень знижки.

ПП має п'ять рівнів:

Визначення

Кваліфікація - результат кар'єри партнера та показник його становища у багаторівневій партнерській програмі. У компанії прийнято такі кваліфікації: Партнер, Експерт, Профі, Майстер, Радник Президента.

Партнер - фізична або юридична особа, яка зареєстрована на сайті Компанії та самостійно здійснює свою підприємницьку діяльність незалежно від Компанії.

Особисто запросивший (особисто запросив) - партнер, який особисто запросив нового партнера до своєї структури. Той, хто особисто запросив, може не збігатися з партнером, що вище стоїть.

Структура – сукупність нижчестоящих партнерів усіх поколінь.

Споживач (клієнт) - юридична або фізична особа, що придбала продукцію в компанії для потреб, не пов'язаних з отриманням прибутку. Партнер може бути як споживач продукції.

Особистий обсяг (ОО) – сума особистих замовлень за період. Вимірюється у балах.

Груповий обсяг (ГО) - сума замовлень партнера та всіх партнерів його структури за період. Вимірюється у балах.

Накопичувальний груповий обсяг (НГО) – загальна накопичена сума замовлень партнера та всіх партнерів його структури. Вимірюється у балах.

Партнерська знижка (ПЗ) – фіксована знижка, яка використовується для розрахунку партнерської ціни. Відповідає кваліфікаційному рангу. Партнерську знижку отримує партнер, який здійснив покупку. Знижка застосовується до балів.

Партнерська винагорода (ПВ) - акумульований дохід у балах з продажу, який поширюється на вищих партнерів по вертикалі (ланцюжок особисто запрошених) та розраховується на основі їхніх партнерських знижок від балової вартості продуктів. Не поширюється на партнера, який здійснив покупку.

Партнерський бонус (ПБ) – дохід у вигляді частки відсотка від продажу партнера вашої структури рівної чи вищої кваліфікації.

Винагорода за рекомендацію (ВЗР) – фіксований дохід від особистих замовлень особисто запрошеного партнера чи клієнта. Кожному продукту відповідає власний розмір ВЗР.

Додаткові бонуси (ДБ) – це додатковий дохід партнера, який нараховується за виконання певних умов. Програма ДБ публікується на сайті компанії.

Особиста річна активність (ОРА) - щорічне збільшення особистого обсягу на певну суму.

Особистий ідентифікаційний номер (ID) – спеціальний код, який присвоюється кожному партнеру.

Лідер - найбільш успішний партнер, що розвиває свою структуру по товарообігу, ширині і глибині.

Умови участі у партнерській програмі

Статус партнера можна отримати, зареєструвавшись на сайті компанії та зробивши покупку. Статус партнера дає право купувати продукцію згідно з кваліфікаційним рівнем.
Для нарахування та виплати у повному обсязі партнерської винагороди та бонусів необхідно укласти з компанією договір на надання послуг від імені індивідуального підприємця чи юридичної особи.
Для підтвердження участі в партнерській програмі щодо отримання бонусів та винагород особистий обсяг партнера за рік повинен становити не менше 115 балів.

Знижки та винагороди

У рамках ПП партнер може отримувати кілька видів доходів::

Подарунки

При досягненні певних кваліфікацій та виконанні заданих умов партнер отримує цінні подарунки як свідчення своїх досягнень та заслуг.