Αποτελέσματα της `Пρωτοχρονιάτικης κλήρωσης` 

Αποτελέσματα της `Пρωτοχρονιάτικης κλήρωσης`

15.01.2021 by Biomedis
Στις 15 Ιανουαρίου, ένα σούπερ βραβείο κληρώθηκε μεταξύ των συμμετέχοντων στο ”Λαχείο της Πρωτοχρονιάς”.

Πραγματοποιήθηκε από τον Διευθυντή Ανάπτυξης και παρουσία του Προέδρου της BIOMEDIS .

Ηχογραφήθηκε για περαιτέρω δημοσίευση.
Ο νικητής προσδιορίστηκε βάσει γεννήτριας τυχαίων αριθμών.Αριθμοί των παραγγελίων που συμμετέχουν στην προσφορά **παράδειγμα , Αριθμός: 88888 - 1, όπου το 88888 είναι ο αριθμός παραγγελίας , 1 είναι ο αύξοντα αριθμός που συμμετέχει στη κλήρωση , προκύπτει χρησιμοποιώντας τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών.


< Previous    |    Next >