Οι αριθμοί των παραγγελιών που συμμετέχουν στην κλήρωση `Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο` 

Οι αριθμοί των παραγγελιών που συμμετέχουν στην κλήρωση `Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο`

14.01.2021 by Biomedis
Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς , οι παραγγελίες
που έχουν εξοφληθεί ,αφορούν όλες τις συσκευές που έγιναν η αγορές από τις 28 έως τις 31 Δεκεμβρίου συμμετέχουν
Στην απόκτηση μίας συσκευής BIOMEDIS TRINITY.

Ο νικητής της κλήρωσης θα καθοριστεί παρουσία του Προέδρου της εταιρείας χρησιμοποιώντας μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών στις 15 Ιανουαρίου.

Αριθμοί των παραγγελίων που συμμετέχουν στην προσφορά *.
*παράδειγμα , Αριθμός: 88888 - 1, όπου το 88888 είναι ο αριθμός παραγγελίας , 1 είναι ο αύξοντα αριθμός που συμμετέχει στη κλήρωση , προκύπτει χρησιμοποιώντας τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών.


< Previous    |    Next >