ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ! 

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ!

29.06.2023 by Biomedis
Η μέρα του επανυπολογισμού των τιμών πλησιάζει.
Την 1η Ιουλίου το κόστος των προϊόντων BIOMEDIS θα αυξηθεί.

Νέες τιμές από 1 Ιουλίου:
TRINITY - 790$
ZENWAVE - 440$
BIOSKY - 154$
BIOSKY STICKER - 75$
Η τιμή του BRIS θα παραμείνει η ίδια.

Δεν θα υπάρχουν χρεώσεις αποστολής από την 1η Ιουλίου.

Η προσφορά συνεχίζεται έως τις 30 Ιουνίου.
-15% για TRINITY
-15% για ZENWAVE
-15% για 1 BIOSKY
-20% για 2 BIOSKY
-30% για 6 BIOSKY
-40% για 12 BIOSKY
-50% για 24 BIOSKY!


< Previous    |    Next >