Σημαντική ανακοίνωση 

Σημαντική ανακοίνωση

12.05.2021 by Biomedis
Αλλαγή στις τιμές των προϊόντων Εξαιτίας της αύξηση του κόστους των εξαρτημάτων, αυξάνεται το κόστος των TRINITY, АCTIWAY, ZENWAVE, BRIS και BIOSKY

Η άνοδος των τιμών θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:

από 1 Ιουνίου κατά 8%
από 1 Ιουλίου κατά 8%

Τιμές από την 1η Ιουνίου

TRINITY - 497 $, 352 πόντοι
ΑCTIWAY - 270 δολάρια, 178 πόντοι
ZENWAVE - 362 $, 252 πόντοι
BRIS - 1.145 $, 567 πόντοι
BIOSKY - 106 $ 76 πόντοι

Τιμές από την 1η Ιουλίου

TRINITY - 537 $, 380 πόντοι
АCTIWAY - 292 $, 192 πόντοι
ZENWAVE - 391 $, 272 πόντοι
BRIS - 1.236 $, 612 πόντοι
BIOSKY - 114, 82 πόντοι

Οι τιμές αναγράφονται χωρίς το κόστος μεταφοράς.
Μέχρι την 1η Ιουνίου, το κόστος των συσκευών παραμένει το ίδιο.


< Previous    |    Next >