Ανάληψη χρημάτων από των προσωπικό λογαριασμό. 

Ανάληψη χρημάτων από των προσωπικό λογαριασμό.

10.06.2020 by Biomedis
Λόγω της περιπλοκής
και της αυξήσεις του κόστους των
χρηματοοικονομικών ροών της εταιρείας, από τις 10 Ιουνίου, κατά την ανάληψη χρημάτων, από προσωπικό λογαριασμό με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από τη μεταφορά στον λογαριασμό νομικού προσώπου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, θα χρεωθεί επιπλέον προμήθεια 13%.
Еπίσης κατά τη μεταφορά από έναν προσωπικό λογαριασμό στους λογαριασμούς άλλων συνεργατών, δεν παρακρατείται η προμήθεια 13%!

Κατά την πληρωμή για προϊόντα από προσωπικό λογαριασμό, η προμήθεια εξακολουθεί να μην χρεώνεται.


< Previous    |    Next >