Κοινωνική έκπτωση 

Κοινωνική έκπτωση

27.02.2018 by Biomedis
Κοινωνική έκπτωση 10% για τους συνταξιούχους, πολύτεκνες οικογένειες, ΑΜΕΑ.
Κοινωνικό πρόγραμμα - με φροντίδα για εκείνους που χρειάζονται βοήθεια

Πως να λάβετε την έκπτωση 10%
Στείλτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο bomedis.info@gmail.com τα έγγραφα που σας παρέχουν το δικαίωμα σε κοινωνικές παροχές: πιστοποιητικό σύνταξης, πιστοποιητικό μεγάλης πολυτεκνίας, πιστοποιητικό αναπηρίας κλπ. Μετά την εξέταση των εγγράφων θα λάβετε έναν κωδικό προσφοράς για έκπτωση 10% στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο κωδικός προσφοράς ισχύει για 10 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής.

Στέλνοντας στο ηλ.ταχυδρομείο τα προσωπικά σας έγγραφα συμφωνείτε με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων.
Η προσφορά ξεκινάει από τις 27 Φεβρουαρίου άνευ χρόνου διαρκείας
Η προσφορά μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανασταλεί.

Η κοινωνική προσφορά δεν συμψηφίζεται με άλλες τρέχουσες προσφορές.


< Previous    |    Next >