Δώρο για την ενεργή δράση! 

Δώρο για την ενεργή δράση!

14.03.2023 by Biomedis
Γίνε δραστήριος και πάρε ένα δώρο!
Για να το κάνετε αυτό, αυξήστε τις προσωπικές σας παραγγελίες και συμβάλετε στην αύξηση των παραγγελιών προσκεκλημένων ατόμων.
Όσο περισσότερες οι παραγγελίες σας και οι παραγγελίες προσκεκλημένων ατόμων, τόσο μεγαλύτερο είναι το δώρο!

Για να λάβετε ένα δώρο, πρέπει να φτάσετε σε ένα από τα τρία επίπεδα.

1ο επίπεδο - κρύσταλλο BIOSKY για δώρο.
Ο συνολικός όγκος των προσωπικών σας παραγγελιών και των παραγγελιών των προσκεκλημένων σας έχει φτάσει στα 1000 δολάρια.

2ο επίπεδο - δώρο από την ACTIWAY
Ο συνολικός όγκος των προσωπικών σας παραγγελιών και των παραγγελιών των προσκεκλημένων σας έχει φτάσει στις 2000 δολάρια.

3ο επίπεδο - δώρο TRINITY
Ο συνολικός όγκος των προσωπικών σας παραγγελιών και των παραγγελιών των προσκεκλημένων σας έχει φτάσει στις 3000 δολάρια.

Για τον υπολογισμό του συνολικού όγκου των προσωπικών σας παραγγελιών και των παραγγελιών των προσωπικά προσκεκλημένων σας, λαμβάνεται η περίοδος από 15 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου.
Μόνο ένας λογαριασμός που ανήκει στον συνεργάτη μπορεί να λάβει μέρος στην προσφορά και να λάβει δώρο.


< Previous    |    Next >