Το δώρο της δραστηριότητας! 

Το δώρο της δραστηριότητας!

16.02.2023 by Biomedis
Γίνε δραστήριος και πάρε ένα δώρο! Για να το κάνετε αυτό, αυξήστε τις προσωπικές σας παραγγελίες και συμβάλετε στην αύξηση των παραγγελιών προσκεκλημένων ατόμων σας. Όσο περισσότερες οι παραγγελίες σας και οι παραγγελίες προσκεκλημένων ατόμων σας, τόσο μεγαλύτερο είναι και το δώρο!
Για να λάβετε ένα δώρο, πρέπει να φτάσετε σε ένα από τα τρία επίπεδα.

1ο επίπεδο - δώρο 1 κάρτα BIOSKY
Ο συνολικός όγκος των προσωπικών σας παραγγελιών και των παραγγελιών των προσκεκλημένων σας έχει φτάσει τα 1000$

2ο επίπεδο - δώρο 2 κάρτες BIOSKY
Ο συνολικός όγκος των προσωπικών σας παραγγελιών και των παραγγελιών των προσκεκλημένων σας έχει φτάσει τις 2000$

3ο επίπεδο - δώρο ACTIWAY
Ο συνολικός όγκος των προσωπικών σας παραγγελιών και των παραγγελιών των προσκεκλημένων σας έχει φτάσει τις 3000$

Για τον υπολογισμό του συνολικού όγκου των προσωπικών σας παραγγελιών και των παραγγελιών των προσωπικά προσκεκλημένων σας, λαμβάνεται η περίοδος από 16 Φεβρουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου. Μόνο ένας λογαριασμός που ανήκει στον συνεργάτη μπορεί να λάβει μέρος στην προσφορά και να λάβει το δώρο.


< Previous    |    Next >