Αποκτήστε δώρο για δραστηριότητα 

Αποκτήστε δώρο για δραστηριότητα

08.11.2022 by Biomedis
Αυξήστε τον όγκο των παραγγελιών των προσωπικά προσκεκλημένων συνεργατών και λάβετε δώρα - αυτοκόλλητο BIOSKY, κάρτα BIOSKY και TRINITY.

Για να κερδίσετε ένα από τα δώρα, πρέπει να φτάσετε στο επίπεδο I, II ή III αντίστοιχα

Ι επίπεδο.
Ο όγκος των παραγγελιών των προσωπικά προσκεκλημένων συνεργατών πρέπει να είναι 1.770 $ το μήνα
Το δώρο στο 1ο επίπεδο – είναι ένα Αυτοκόλλητο BIOSKY

ΙΙ επίπεδο
Ο όγκος των παραγγελιών των προσωπικά προσκεκλημένων σας συνεργατών να είναι 2360 δολάρια το μήνα Το δώρο του επίπεδου II - Ένας κρύσταλλος φωτονίων BIOSKY

3 επίπεδο
Ο όγκος των παραγγελιών των προσωπικά προσκεκλημένων σας συνεργατών τα είναι 4.720 $ το μήνα Δώρο για την επίτευξη του επιπέδου III –ένα TRINITY

Για τον υπολογισμό του όγκου των παραγγελιών συνεργατών σάς , λαμβάνεται η περίοδος από 7 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της προσφοράς, μπορείτε να λάβετε ένα δώρο που αντιστοιχεί στο επίπεδο που έχετε φτάσει σε ένα μήνα. Η προσφορά δεν ισχύει για συνδεδεμένους λογαριασμούς (λογαριασμοί που ανήκουν στον ίδιο συνεργάτη).


< Previous    |    Next >