Ενεργοποιήστε την ομάδα και λάβετε ένα δώρο! 

Ενεργοποιήστε την ομάδα και λάβετε ένα δώρο!

11.05.2022 by Biomedis
Αποκτήστε ένα κρύσταλλο φωτονίων Biosky για παραγγελίες των προσωπικών σας προσκεκλημένον.

Ένα δώρο που δίνεται στους συνεργάτες, όταν ο όγκος των παραγγελιών των προσωπικά προσκλημενων είναι 2360 δολάρια και άνω, κατά τη περιόδου από τις 11 έως τις 31 Μαΐου.

Η προσφορά δεν ισχύει για λογαριασμούς θυγατρικών (λογαριασμοί που ανήκουν στον ίδιο συνεργάτη ).


< Previous    |    Next >