Ενεργοποίησε την ομάδα και πάρε δώρο! 

Ενεργοποίησε την ομάδα και πάρε δώρο!

10.12.2021 by Biomedis
Κέρδισε δώρο ένα αυτοκόλλητο BIOSKY για τον όγκο των παραγγελιών των προσωπικά προσκεκλημένων σας.
Από τις 10 Δεκεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το ποσό των παραγγελιών των προσκεκλημένων σας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.600 δολάρια.

Κέρδισε 2 Κάρτες BIOSKY ως δώρο για τον όγκο των παραγγελιών των προσωπικά προσκεκλημένων σας.
Από τις 10 Δεκεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το ποσό των παραγγελιών των προσκεκλημένων σας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.400 δολάρια

Κέρδισε μία TRINITY ως δώρο για τον όγκο των παραγγελιών των προσωπικά προσκεκλημένων σας.
Από τις 10 έως τις 31 Δεκεμβρίου, το ποσό των παραγγελιών των προσκεκλημένων σας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4.000 δολάρια


< Previous    |    Next >